Bu uygulama neyi gerektirir?

Deri ve kumaş kesme, dönmeyen cihazlı ve materyalin kesme masasına yerleştirilmesine olanak veren taşıma sistemleri olan frezeler gerektirir. Bu makineler yüksek interpolasyon hızı sağlayabilen ve çarklar, salınan bıçakları gibi kesme araçlarını denetleyen, işleten ve aynı zamanda dişli frezenin teğetliğini sağlayan CNCleri gerektirirler. CNC, zımba kesiciler ya da pensler gibi çoklu aletler kullanmaya olanak veren çok işlevli bir kafayı kontrol etmelidir. CAD-CAM , optimizasyon yazılımıyla birlikte kesme işlemleri için temel yazılımdır. Bazı deri kesme makinelerinde CAD-CAM kesilecek gerecin önceden görülmesi için bir görüş sistemiyle birlikte kullanılır. Karton (ya da benzer gereç) kesme uygulaması, özellikle de reklam piyasasına odaklanan uygulama, iyi hız ve yüksek interpolasyon kesinliği ile tanımlanan bir CNC’yi gerektirir. Bu CNC aynı zamanda salınım bıçağı, frezeler , zımba kesiciler, sırmalı kesiciler vb. için çoklu araç başlıklarını kullanıp denetleme becerisine sahip olmalıdır. Süngerimsi gereçlerin ve pleksiglas ile genelde plastiklerin, ince, yumuşak metal levhaları ya da Alucoband gibi kompozit gereçlerin kesimi, değişik kesici başları olan (su püskürtücü, CO2 lazer vb.) frezeler gerektirir.

 

Costantino ne sunar?

Bir CNC tüketicinin ihtiyacına göre esneklik ve ölçeklenebilirlik sunmalıdır. Bütün bu makineler üst düzeyde performans sergilemeli bu arada da düşük maliyetli olmalıdır. Genellikle bu çalışmaların yer aldığı tipik ortam göz önüne alındığında, maliyetler ile beklenen performanslar arasındaki uçurumu azaltmak için endüstriyel düzeyde bir donanım yerine ofis düzeyinde bir bilgisayar donanımı kabul edilebilir. CNC yazılım, yüksek interpolasyon performanslarıyla ve yüksek esneklik ve ölçeklenebilirliği ile ideal çözümdür.

Costantino bu uygulamaları gerçekleştirmek, yönetmek için bütün koşullara sahiptir. Bu alanlarda kullanılan bazı CAD-CAM yazılımlar, elverişli bir post-işlemciye sahip oldukları için zaten Costantino ile ara yüzlüdür.

 

Rakiplerimiz ne sunuyor?

Öteki CNCler genellikle ölçeklenebilirlik sunmadıkları gibi esneklik de sunmazlar. Belli kesin bir zamanda icraatı garanti etmedikleri gibi, CAD-CAM yazılımı aynı işlemsel ortamda işlemekle sınırlayarak çok ödevli bir icraatı da garanti etmezler. Bazıları PC’ye bu işe adanmış bir yazılımın eklenmesini gerektirirler ve ara belleklerinin maksimum kapasitesini aşan çalışma programlarının icraatını sınırlarlar.

Fotoğraflar

3 eksenli Yönlendirici Uygulama

Bridge_Other_2_TR

                           – click to enlarge -

4 eksenli Yönlendirici Uygulama

Bridge_Other_1_TR

                           – click to enlarge -