Uygulama neyi gerektirir?

Panel işleme (frezeleme, delme, kesme) frezeleri kullanıcı ara yüzüyle birlikte bir CNC’ye ve bir de CAD-CAM yazılma gerek duyar. Zaman zaman bir tek panelden en yüksek sayıda parça elde etmek için bir optimizasyon yazılımı gerekir. Bütün bu yazılımlar makine konsolu üzerinde çalışmak zorundadır; dolayısıyla en yalın ama en pahalı çözüm çift bilgisayar donanımı ile biri CNC için diğeri CAD-CAM için iki işletim sistemi kullanmaktır. CAD-CAM, CNC’den daha fazla donanım ve yazılım kaynağı kullandığından, her uygulamada bu işe adanmış donanım ve yazılım kullanmaktan kaçınmak için, CNC yazılımı işletim sisteminden bağımsız işlemeli, dahası PC işlemci çekirdeklerinden birinin içinde korunmuş olarak işlemelidir. Costantino bunu yapabilir.

Bazı özel panel işleme çalışmaları bu işe adanmış bir makine konfigürasyonu gerektirirler. Bu çalışma düzlemi boyutunun, eksenler ve millerin ve aletlerin sayısının seçimi demektir.

Bu, tipik işlemelerin, dolayısıyla da bu işe adanmış CAM içeren bir kullanıcının tanımlanmasına olanak verir.

Costantino ne sunar?

Costantino ile biz özellikle kapı ve pencereleri işlemek üzere tasarlanmış bir yazılım sağlayabiliriz. Bazı panel kesme makineleri tanımlanmış şablonlara uyarken özel interpolasyon algoritmalara gerek duyar, bunlar daire testereyi kesilecek şablona göre teğet konumda tutmak için gereklidir. Costantino bunu yapabilir. Bazı karmaşık makinelerde olduğu gibi çoklu başlar kullanıldığında çok sayıda interpolasyon yapan kanalı idare edebilen bir CNC gerekir. Ayrıca çalışma parçalarını çalışma başlarına yerleştirmek, kilitlemek ya da bunlara/bunlardan taşımak için ara sıra çok sayıda eksen gerekir. Böyle durumlarda size bütün gereken CNC için esnek ve kolay bir programlamadır. CostantinoIEC61131 Programlanabilir PLC ile ve değişik alan yolları kullanarak makine üzerindeki I/0 çevre birimlerinin çıkarılmasına olanak veren mimarisiyle bu koşulu yerine getirir.

Panel işleme makineleri aynı zamanda döner aletler (freze makineleri ya da 5 eksenli işleme merkezleri) kullanarak ya da döner çalışma parçaları ( tornalar) kullanarak kalın tahtadan spesifik şekiller elde etmekte kullanılabilir. Constantino bu çalışmalar için gerekli bütün koşulları karşılayabilir

Bizim rakiplerimiz ne Sunuyor?

Piyasadaki birçok CNC, CAD-CAM yazılımı ve kullanıcı ara yüzünü çalıştırmak için bir dış PC’ye gerek duyar. Bunların bazıları, CAD-CAM’i çalıştırabilir. Ama onu gerekli olanlarda değil de onların donanım ve yazılım kaynakları (işletim sistemi) üzerinde çalışmakla sınırlayarak işletebilirler.

Birçok CNC, Costantino kadar ölçeklenebilir değildir ve operatörü makine gereklerine göre ayrı ayrı ürünler kullanmaya zorlayabilirler.

Bütün CNClerCostantino tarafından sunulan uygulama yazılımı için geliştirilen ortamlar yaratarak yardımlar ya da kolaylaştırıcılar sunmaz. Bazı daha ucuz CNClerde programlanabilir bir PLC bile yoktur. Bazı CNCler, yeni ve geleneksel alan yolunu ya da klasik Darbe/Yön ve analog (enkoder geri beslemeli) ara yüzleri kullanarak herhangi bir servo sürücü ya da adım motor türüyle ara yüz kurma esnekliğine sahip değildir.

Uygulamaları katalogları – Ağaç

Fotoğraflar

 Yapılandırma örneği

Bridge_Wood_TR

- click to enlarge -

Işleme Video